Velkommen

Velkommen til Fedje Mekaniske. Et mekanisk verksted og hjørnesteinsbedrift på Fedje utenfor Bergen. Fedje Mekaniske ble grunnlagt i 1964 og er den største arbeidsgiveren i kommunen. Vi utfører alle typer mekanisk arbeid og betjener både lokale, nasjonale og internasjonale kunder. Vi har et sterkt nettverk av leverandører og samarbeidspartnere, som medfører at vi kan utføre alle typer oppdrag, fra de minste deleproduksjoner og valsereparasjoner til større fabrikatoppdrag. Våre kunder er i dag å finne innen en lang rekke bransjer og industrier. For oss er intet oppdrag for stort eller for lite.

Tjenester

Ved Fedje mekaniske har vi opp gjennom årene jobbet hardt for å innta en posisjon som en totalleverandør, både for våre kunder og oppdragsgivere. Vår fabrikk har gjennomgått en rekke ombygginger og oppgraderinger de siste 10 årene. Våre betydelige investeringer i utstyr og opplæring av våre ansatte gjør at vi i dag har en fullverdig avdelig for alle ledd av en produksjonslinje. Vi har en egen produktidé-avdeling hvor 4 ansatte med bakgrunn fra design, produksjon, økonomi og markedsføring står klare til å hjelpe våre kunder ta første steg på veien mot et nytt produkt. Når ideen er satt på papir står vår utviklings- og designavdeling klare til å ta ideen videre og avklare alle aspekter av en eventuell utvikling fra ide til produkt. Med egen avdeling for utvikling av prototype og et stort nettverk for uttesting av produktet kan vi være din partner hele veien.

Produksjon

Ved vår platehall, som sto klar med topp moderne utstyr så sent som i 2013, har vi blant annet investert i det aller nyeste av moderne laserteknologi. Våre maskiner leverer enheter av ypperste kvalitet og millimeter nøyaktighet. Dette medfører at vi begrenser arbeidsmengden på våre andre stasjoner og kan sikre en hurtig og stabil produksjon. Med et velfylt lager og en helautomatisert produksjonslinje, kan vår platehall, om produksjonen krever det, driftes ubemannet 24 timer i døgnet. Slik oppnår vi en maksimal produksjonsrate hvor eneste nedetid er for planlagt, nødvendig vedlikehold.

Som et av ytterst få mekaniske verksted i Norge har vi ved Fedje Mekaniske valgt å beholde vår maskinavdeling ved bedriften. Dette har viste seg å være en avgjørende faktor for vår evne til å være en totalleverandør for våre kunder, hvor alle aspekter av en produksjon fra A til Å kan gjennomføres lokalt. Dette innebærer ikke bare at vi kan forsikre våre oppdragsgivere om en stabil fremdriftsplan, men det hjelper oss med å redusere vårt utslipp av klimagasser da vi begrenser tungtransport til og fra fabrikken betydelig. Takket være betydelige investeringer i nytt produksjonsområde de senere årene, kan også store deler av vår mekaniske avdeling driftes ubemannet 24 timer i døgnet.

Vårt samfunnsansvar

Fedje Mekaniske har alltid vært fokusert på vårt ansvar som en hjørnesteinsbedrift i et lite samfunn. Sammen med våre partnere og ansatte har vi i alle år jobbet for å gi tilbake til lokalsamfunnet. De senere årene har mengden oppdragsgivere, både nasjonalt og internasjonalt, vokst og med det har vårt samfunnsansvar vokst. Vi er takknemlige for de mulighetene vi har fått og ønsker å være vårt ansvar bevisst. Derfor har vi økt vår satsning på reduksjon av klimagasser og bruker i langt større grad resirkulerte materialer i vår produksjon. Takket være at også våre oppdragsgivere har tatt sitt ansvar på alvor har vi de senere årene økt vårt gjenbruk av blant annet aluminium med over 48%.

HMS ved Fedje Mekaniske

Vi er dypt engasjert i våre ansattes generelle helse og arbeidsforhold. I nært samarbeid med våre ansatte, fagforeninger og ekstern ekspertise jobber vi kontinuerlig med å sikre alle våre ansatte en trygg arbeidsplass med et godt sosialt miljø, både innenfor og utenfor fabrikkens vegger.

Fedje Mekaniske er din totalleverandør av alt mekanisk arbeid og vedlikehold.