Helse, miljø og sikkerhet (HMS) har høyeste prioritet innen den norske industrien og alle norske industribedrifter har et sterkt fokus på arbeidsforhold og sykefravær. Innen en moderne industri kan vi ikke være bekjent med at våre ansatte opplever dårlige arbeidsforhold som går ut over deres generelle helse. Et godt HMS arbeid med klare retningslinjer for både bedriften og deres ansatte bidrar til en trygg hverdag, bidrar til lønnsomhet og styrker bedriftens omdømme utad. Ved Fedje Mekaniske har vi i en årrekke jobbet systematisk for at alle HMS krav følges ved alle våre avdelinger. Vi er opptatt av våre ansattes helse og velvære, og er stolte over at vi sammen har redusert bedriftens sykefravær nesten alle år de siste 10 årene. Dette har vi oppnådd ved å gå i dialog med våre ansatte og hentet inn ekstern hjelp for å belyse hva vi som bedrift, arbeidsgiver og ansatt sammen kan gjøre for å forbedre alle forhold ved Fedje Mekaniske.

Mekaniske verksteder kan være en meget skummel arbeidsplass. Våre arbeidstakere er omgitt av maskiner med enorme krefter, skadelige gasser, åpen flamme og stor klemfare. Fedje Mekaniske er stolt over at vi gjennom vår 40 år lange historie som fabrikk og arbeidsgiver til mer enn 300 mennesker aldri har hatt en arbeidsulykke med dødelig utfall. Som arbeidsgiver er vi stolte, men vi vet alle at det er våre ansatte og deres respekt for farene, og deres respekt for eget fag, som gjør at vi har en slik statistikk som vi har.

I samarbeid med våre bransjeforeninger, arbeidstakerforeninger og våre kollegaer over hele Norge, er vårt HMS arbeid en evig pågående prosess. Vi er aldri utlærte og vi ønsker å fortsette vårt arbeid for at alle våre ansatte skal ha en trygg og tilrettelagt arbeidsplass. Via vårt HMS arbeid ønsker vi også å øke motivasjon til våre ansatte, slik at de kan ta en aktiv del i egen arbeidsplass. Dette oppnår vi blant annet ved å tilby opplæring, aktiv bruk av måleverktøy og utveksling av erfaringer.

HMS utenfor arbeidsplassen

For oss handler ikke HMS bare om å redusere skader og sykefravær. Vi ønsker å skape et godt arbeidsmiljø der alle våre ansatte kan føle glede over å komme på jobb hver dag. Alle som jobber her skal ha like muligheter, uansett stilling, kjønn eller etnisitet. Målsettingen med arbeidet er blant annet å sikre en arbeidsplass fri for diskriminering og trakassering. Skolering og holdningsskapende arbeid vil alltid være vårt viktigste virkemiddel. Derfor har vi med Fedje Mekaniske flere tilbud til alle våre ansatte der de kan samles også utenom arbeidstid og lære hverandre å kjenne uten dress og verneutstyr på. Alle disse tilbudene gjennomføres med økonomisk støtte fra Fedje Mekaniske.

Oppmykningen av arbeidsmiljøloven

Både ledelsen og verneombud ved Fedje Mekaniske er dypt bekymret og sterkt uenig i oppmykningen av arbeidsmiljøloven som har blitt fremmet etter 2013. Vi ser ikke grunnlag for at  arbeidstidsreglene skal endres og at det skal åpnes for mer skift- og turnusordninger, samt arbeid på ubekvemme tider og søndager. Dette er ikke nødvendig og er ikke godt for verken bedriften eller de ansatte. Som arbeidsgiver har vi meget fleksible rammer å jobbe innenfor. Slik vi ser det er det bare for bedrifter å tenke nytt, så oppnår man fantastiske resultat innenfor de rammene som er på plass i dag. Innenfor vår bransje har vi i dag alle tenkelige arbeidstidsordninger, alt fra 1-skift til 6-skift, fra helkontinuerlige til diskontinuerlige ordninger. Så lenge vi som bedriftsledere jobber sammen med våre ansatte og fagforeninger for å sette opp skiftplaner som tar hensyn til bedriftens produksjonskrav og forholdene for de ansatte, fungerer dagens løsninger meget godt. Verken de ansatte eller ledelsen ved Fedje Mekaniske ønsker endringer og vi vil ikke endre våre ordninger så lenge det kan skade våre ansatte.