Tilstandskontroll er prosessen med å overvåke tilstanden til en maskin (vibrasjon, temperatur, slitasje etc.). Tilstandskontroll brukes for å kunne identifisere en signifikant forandring som indikerer en utviklingsfeil ved maskinen. Tilstandskontroll er en viktig del av et prediktivt vedlikehold. Ved bruk av betinget overvåking kan man enklere planlegge vedlikehold og gjennomføre tiltak som kan unngå feil og tidkrevende stopp i produksjon, som igjen kan medføre betydelige konsekvenser for bedriften. Ved å sørge for tilstandsovervåking av alle ens maskiner og utstyr kan man også forhindre unødige utgifter til reparasjon og investeringer i nytt maskineri. Tilstandsovervåkningsteknikker brukes normalt på roterende utstyr og annet maskineri som pumper, elektriske motorer, forbrenningsmotorer, presser etc. Fedje Mekaniske kan med IKM Instrutek og IKM Elektro tilby et turnkey-konsept for roterende utstyr. Planlagt tilstandsovervåkning og motorer på lager reduserer i betydelig grad kundens risiko for nedetid. Redusert behov for store vedlikeholdsoperasjoner bidrar også til reduksjon av total vedlikeholdskostnad.

Fedje Mekaniske har en meget erfaren stab av servicemedarbeider og kan hjelpe med:

Balansering (på stedet)

Lagerutskifting

Høyspenttesting

Geometriske lasermålinger

Inspeksjoner og feilsøking
Motorinstallering

Maskinering og mekaniske reparasjoner

Vibrasjonsmålinger og vibrasjonsanalyse

Motorhotell og database (Du som kunde har tilgang 24/7)
Analyse av THD, elektrisk strøm og effekt

Inspeksjons- og konsulentarbeid

Inspeksjoner og feilsøking

Vibrasjonsanalytikere ISO kat II og kat III

Termo-bildediagnostikk

Transformatorreparasjon

Motorteknikk (onshore og offshore)

Vår mest brukte metode for roterende maskiner er en vibrasjonsanalyse, hvor vi gjør målinger på maskinlager og beholdere med akselerometre (seismiske eller piezo-elektriske transducere).  Dette gjør vi for å oppnå en detaljert rapport på maskinhusets vibrasjoner. På de aller fleste kritiske maskindeler med virvelstrømtransformere, som direkte observerer roterende aksler for å måle radial og aksial forskyvning av akselen, er disse testene avgjørende for å opprettholde maskinens forventede levetid. Vibrasjonsnivået som måles kan vi så sammenligne med de historiske baselineverdiene som er satt av produsenten.

Tolkning av vibrasjonssignalet som oppnås, er en forseggjort prosedyre som krever spesialisert trening og erfaring. Vi anbefaler ingen av våre kunder å gå til anskaffelse av rimeligere løsninger som ikke er anbefalt at leverandøren av den enkelte maskinenheten. Våre servicemedarbeider har de siste to årene sett en økende bruk av moderne teknologier som gir flere tilgang til å analysere egne maskiner. Dette har i de aller fleste tilfeller ført til betydelige kostnader for bedriftene. Man kan si det så enkelt at selv om måleinstrumentene er tilgjengelige, trenger man en person med utdanning og erfaring til å analysere resultatene. Flere nye maskiner på markedet er også langt mindre sensitive og plukker opp langt mindre informasjon enn en profesjonell servicemann med riktig utstyr vil kunne oppnå.

De fleste instrumenter for vibrasjonsanalyse bruker i dag en Fast Fourier Transform (FFT) som er en spesiell utgave av den mer generelle Fourier Transformen. FFT konverterer vibrasjonssignalet til dens ekvivalente frekvensdomenerrepresentasjon. Imidlertid er frekvensanalyse (noen ganger kalt spektralanalyse eller vibrasjonssignaturanalyse) bare ett aspekt ved tolking av informasjonen i et vibrasjonssignal. Frekvensanalyse har en tendens til å være mest nyttig på maskiner som benytter rullelagre. Hvis det oppstår en feilmodi, har det en tendens til å være nedbrytning av disse lagrene, som typisk viser seg med en økning i karakteristiske frekvenser forbundet med lagergeometriene og konstruksjonen selv.

Avhengig av maskinens type, kan våre CM-spesialister bruke flere diagnostiske verktøy for å belyse problemet og presentere den mest effektive løsningen som forårsaker minst mulig nedetid i produksjon. Våre serviceteknikere kan for eksempel undersøke tidsdomenet, faseforholdet mellom de ulike vibrasjonskomponentene og sjekke timing på lagerrotasjon (ofte kjent som en keyphasor). Våre ansatte har lang erfaring og inngående kunnskap til historiske trender av vibrasjonsnivåer og mange andre aspekter av signalene som last, lagertemperaturer, strømningshastigheter og ventilposisjoner.