Når man skal kutte ulegerte plater av stål er det ikke noe bedre verktøy enn et brennebord. Eller CNC maskin som det også heter. Disse maskinene kan kutte plater i lang rekke tykkelser ned til en feilmargin på bare 0,1 mm på de beste systemene. Som det gjerne er med alle typer maskiner, er det et stort utvalg og alle har ulike egenskaper. Noen er utrolig raske og passer godt innen automasjon, mens andre er langsommere og langt mer nøyaktig. Prisene varierer selvsagt også enormt. Type maskin man trenger avhenger av hvilken jobb som skal utføres. CNC maskiner har hatt en enorm utvikling de siste 10 årene og oppgaver som tidligere kunne ta flere dager, kan i dag gjøres unna på noen få timer. Således har innrykket av disse maskinene gitt maskineringsindustrien er ny vår og selv mindre selskap som Fedje Mekaniske kan i disse dager konkurrere om oppdrag som tidligere var forbeholdt kun de største firmaene.

Ulike brennemetoder

CNC maskiner kommer med fire ulike kuttemetoder. Vann var lenge den ledende maskinen og er fortsatt en flott maskin om man skal kutte materialer på under 1,5 tommer eller 3 cm i tykkelse. Etter som utviklingen har gått fremover og nye maskiner som plasma, oksygen og laser har blitt langt mer tilgjengelig og prisgunstig, er det færre maskiner som kutter med vann i bruk da prosessen ikke er like rask som andre metoder.

Oksygenskjæring

Å benytte oksygen til kutting er ikke noe nytt. Det er faktisk en av de eldste metodene vi har innen maskinering. Man kan lett kutte materialer på opp til 48 tommer, eller 120 cm, så lenge man har en tilstrekkelig oksygenleveranse til munnstykket. De senere årene har det også blitt utviklet brennebord som benytter seg av oksygen. Dette er for å kunne bruke samme teknikk til å utføre formskjæringsarbeid på materialer på opp til 12 tommer, eller 30 cm.

Plasmaskjæring

Plasmaskjæring er en god metode for skjæring i stålplater da den har liten feilmargin og prosessen går langt raskere enn f.eks oksygenskjæring. Ulempen med å benytte plasma er at man ikke får så rene kutt som man oppnår med oksygen eller vann for den del. Grunnet lav kvalitet på kantene/kuttene er det begrenset hvor man kan benytte seg av plasma. Metoden er kun passende på plater med tykkelse på 0,25 tommer og maks 1,5 tommer (0,6 til 3,8 cm). En annen ulempe med plasma er at det er meget kostbart utstyr å gå til anskaffelse av, spesielt om man setter det opp mot oksygen eller vann. Skal man benytte plasma er det store krav til et fungerende system. Man trenger strømforsyning, vannkjøler på systemer over 100 ampere, en gassregulering, brenneledninger, tilslutningsslanger og kabler, samt selve brenneren.

Laserskjæring

Er det presisjon man trenger på materialer med tykkelse mellom 0,25 tommer og 1,5 tommer (0,6 til 3,8 cm), er det kun et brennebord man kan benytte. Laserskjæring er den metoden som gir absolutt høyeste presisjon. Metoden er ikke blant de raskeste og det krever mye erfaring for å oppnå de beste resultatene. Laserskjæring er som sagt ikke en spesielt rask prosess, dette er på grunn av at brenneprosessen utnytter den ekstreme varmen fra en fokusert laserstråle i stedet for en forvarmingsflamme. Dermed er hastigheten på prosessen begrenset av hastigheten på den kjemiske reaksjonen som skjer mellom jern og oksygen. Selv om prosessen er langsom, leverer den ekstrem høy kvalitet og kan benyttes til å oppnå svært presise konturer og nøyaktige, små hull.

Ved Fedje Mekaniske har vi en høyt utdannet stab med lang erfaring innen bruk av alle typer brennebord. Våre oppdragsgivere befinner seg over hele Norge og innen en lang rekke bransjer og industrier.