Mekanikerfaget er et meget spennende fag og byr på nærmest uendelige muligheter innen yrkeslivet. Man kan med jevne mellomrom lese i media om hvilke fag og yrker man regner med at kommer til å trenger flere eller færre ansatte i årene som kommer. Mekanikerfaget er med få unntak alltid med på listen over yrker hvor man regner med vekst. Uten mekanikere stopper utviklingen. Så enkelt er det. Mens ingeniører og forskere jobber med å utvikle nye løsninger og teknikker, er det vi som til slutt bygger maskindelene og ofte ender opp med å styre dem og ikke minst vedlikeholde dem. Ønsker du å utdanne deg innen et spennende yrke med gode utsikter til en trygg jobb er mekanikerfaget et ypperlig valg. Som fag er det en lang rekke ulike kategorier du kan spesialisere deg innenfor og med gode tilbud på etterutdanning ligger en hel verden for dine føtter.

Yrkesretninger som inngår under mekaniske fag

Aluminiumskonstruksjonsfaget, Anleggsmaskinmekanikerfaget, Automatiseringsfaget, CNC-maskineringsfaget, Dimensjonskontrollfaget, Finmekanikerfaget, Gjenvinningsfaget, Hjulutrustningsfaget, Industriell overflatebehandling, Industrimalerfaget, Industrimekanikerfaget, Industrimontørfaget. Industrirørlegger, Kran og løfteoperasjonsfaget, Logistikkfaget, Låsesmedfaget, Motormekanikerfaget, NDT-kontrollørfaget, Platearbeiderfaget, Produksjonsteknikkfaget, Renholdsoperatørfaget, Smedfaget, Sveisefaget, Togelektrikerfaget, Verktøymakerfaget.

Hele 25 ulike yrkesretninger kan du velge mellom. Det er ikke mange fag i dag hvor en ung fremadstormende person har flere valgmuligheter.

Av alle disse fagene er det enkelte som for oss på Fedje Mekaniske er viktigere enn andre. Vi søker alltid lærlinger innen Aluminiumskonstruksjonsfaget, Sveisefaget og CNC-maskineringsfaget. Dette er våre tre viktigste områder og som godkjent opplæringsbedrift tar vi årlig inn 2-3 lærlinger innen hvert fag.

Aluminiumskonstruktør

Aluminiumskonstruksjonsfaget utøves i skipsindustri, offshore og landbasert industri, og følger nasjonale og internasjonale standarder og normer. Under utdanning vil man få opplæring i de grunnleggende yrkesutøvelsene som forming og sammenføying av plater, rør og profiler av aluminium, til større komponenter og konstruksjoner. Faget skal bidra til gjenvinning av aluminium brukt i konstruksjoner og komponenter. Opplæringen på skole og ved godkjent opplæringsbedrift skal bidra til at lærlingen utvikler kunnskap om ulike sammenføyingsmetoder, konstruksjon av mindre komponenter og større konstruksjoner i aluminium. Opplæringen skal bidra til utvikling av lærlingenes evne til fleksibilitet, samarbeid og selvstendig arbeid, og fremme en helhetsforståelse for faget. Etter fullført og bestått opplæring avlegger eleven fagbrev. Yrkestittel man oppnår er aluminiumskonstruktør. 

CNC-operatør

CNC-maskineringsfaget skal legge grunnlag for at vedkommende kan utøve sitt arbeid med  datastyrte maskiner for produksjon av mekaniske deler og komponenter. CNC er en forkortelse for Computer Numerical Control og betyr datastyrt kontroll over bevegelser med hastighet, posisjoner, retninger og tilstand sensorer på maskiner. CNC–maskineringsfaget utøves innen skipsindustri, offshore, bilindustrien og ulik landbasert industri. Opplæring i CNC–maskineringsfaget skal bidra til at lærlingen utvikler sin evne til å arbeide selvstendig, nøyaktig og kvalitetsbevisst etter tekniske tegninger og fastsatte prosedyrer. Opplæringen skal fremme elevens evne til faglig utvikling og forståelse for arbeid under pressede situasjoner. Etter fullført og bestått opplæring avlegger eleven fagbrev. Yrkestittel man oppnår er CNC-operatør.

Sveiser

Sveisefaget skal legge grunnlag for yrkesutøvelse innen sammenføying av metalliske materialer ved hjelp av ulike sveisemetoder. Sveisefaget omfatter arbeid med både store og små konstruksjoner, rør, deler og detaljer. Yrket utøves på mekaniske verksteder og i skips-, olje- og gassindustrien. Faget stiller store krav til materialforståelse, prosesser og metoder, og krever kompetanse som tilfredsstiller internasjonale standarder og krav til kvalitet og miljø. Disse kravene åpner for at lærlingen etter avlagt svennebrev er kvalifisert til å søke arbeid i store deler av verden. Opplæringen ved bedriften skal gi trening i planlegging, gjennomføring, vurdering og dokumentasjon av sveisearbeid i tråd med gjeldende regelverk. Etter fullført og bestått opplæring avlegger eleven fagbrev. Yrkestittel man oppnår er Sveiser.

Vurderer du en av disse fagene er du mer enn velkommen til å kontakt oss på Fedje Mekaniske før du starter skole. Vi viser deg gjerne rundt og samtaler med våre lærlinger kan vi også få i stand.