I løpet av de siste årene har alle bedrifter måttet vurdere sitt eget samfunnsansvar, eller Corporate Social Responsibility (CSR) som det heter på engelsk. Bedrifters samfunnsansvar er en viktig del av hvordan en bedrift blir ansett av både kunder, lokalmiljø og deres egne ansatte.

CSR refererer til det ansvaret bedrifter har eller tar overfor samfunnet som helhet. Vi lever i et åpent og globalt samfunn hvor vi alle må ta ansvar. Det er ikke lengre nok å bare feie for egen dør. Selv om den internasjonale oppmerksomheten knyttet til en bedrifts samfunnsansvar fortsatt er relativt nytt, er diskusjonen om en bedrifts rolle i samfunnsutviklingen på ingen måte ny. I Norge er det de tradisjonelle hjørnesteinsbedriftene som har hatt størst betydning og således størst samfunnsansvar. Bedrifter som bidrar til lokalsamfunnet med arbeidsplasser, men som også bygger lokalsamfunnet og tar en aktiv rolle i bygging av lokale samfunnshus og foreninger. En hjørnesteinsbedrift er langt mer enn bare en arbeidsgiver. Etter som Norge har tatt en større rolle i vårt internasjonale, globale samfunn har det skapt utfordringer for våre bedrifter. Vi blir ikke lengre bare bedømt av det lokale samfunnet rundt oss og vårt ansvar som ledende aktører i et globalisert samfunn betyr at vi må kjenne vår besøkelsestid også utenfor vårt eget lokalmiljø.

Det er både økonomiske og etiske grunner til at en bedrift bør ta sitt samfunnsansvar på alvor. Fra et økonomisk synspunkt, er den viktigste begrunnelsen at bedriften ønsker å opprettholde sin egen langsiktige bærekraft. Skal dette vedvare må bedriften opptre ansvarlig, skape tillit og bidra til en bærekraftig utvikling og ikke bare i sitt eget lokalmiljø. Det var en tid der bedrifter ikke trengte å tenke videre over deres ansvar og omdømme. En hjørnesteinsbedrift var nettopp det. En hjørnestein i det lokale samfunnet som ingen klarte seg uten. Dette har endret seg de senere årene, heldigvis vil mange si. I dag er en bedrifts omdømme like viktig som et godt produkt og konkurransedyktige priser. Takket være vårt globale samfunn og innbyggere som er utdannet og dyp engasjerte i sin egen fremtid, har våre største bedrifter blitt tvunget til å tenke over deres rolle i det større bildet. Eller som den engelske poeten John Donne sa på 1600-tallet “Ingen mann er en øy”. Og det samme kan sies om våre bedrifter. Vi kan ikke lengre lukke våre øyne og ører og tro at vi er ufeilbare. Vi kan ikke lengre forvente å uforbeholdent ha støtte fra vårt lokalsamfunn. En bedrift som ikke har en gjennomtenkt etisk arbeidsplattform å jobbe ut fra, vil ikke overleve. Eksterne aktører og kunder har i dag i langt større grad en prinsipiell begrunnelse for sine krav til oss som bedrifter. Om vi ikke er vårt ansvar bevisst, bør og skal samfunnet rundt oss ta steg for å distansere seg fra oss.

Hva gjør Fedje Mekaniske

Det er en rekke ulike aspekter en bedrift kan velge å fokusere på. Vi ved Fedje Mekaniske har alltid vært vårt lokale ansvar bevisst. Sammen med våre ansatte og i nært samarbeid med andre lokale grupperinger og kommunen, har vi investert betydelige summer i å gjøre fabrikken vår og lokalsamfunnet forøvrig så grønt som mulig. Sammen har vi klart å redusere avfall og generell forurensning. Vi har også utvidet vårt grønne engasjement til flere av våre samarbeidspartnere både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi har også tatt en aktiv rolle i norsk og internasjonal gjenbrukspolitikk. De senere årene har vi, gjennom samarbeid med våre oppdragsgivere, klart å øke bruken av resirkulert aluminium med over 48%. I den grad det lar seg gjennomføre, henter vi aluminiumen så lokalt som mulig for å begrense utslipp fra transport. Vi er stolte over å kunne gjøre vårt for det globale samfunnet og ønsker å takke både våre partnere og ansatte. Uten dere hadde vi ikke kunnet nådd våre mål.