Fedje Mekaniske har lang erfaring med ulik deleproduksjon. Ved vårt mekaniske verksted har vi fasilitetene til å lage nesten hva enn det skulle være. Vi pleier å si til våre kunder “Det utrolige klarer vi mens du venter, miraklene tar litt lengre”.

Vi samarbeider med leverandører som er verdensledende innenfor sine felt. Vi har jobbet hardt over flere tiår med å knytte til oss de beste leverandørene og som en del av nettverket MRC Global har vi en meget bred portefølje med ledende leverandører som kan hjelpe oss med å betjene alle ønsker våre kunder måtte komme med. Vårt leveringsprogram strekker seg fra reguleringsventiler og sikkerhetsventiler til alle typer stengeventiler, ventildiagnose og overvåkning, aktuatorer, ventilinstrumentering, subsea ventiler og subsea koblinger.

I tillegg har vi et eget Ventilautomasjonssenter for sammenstilling av ventiler, aktuatorer og kontrollpaneler. Blant våre samarbeidsleverandører kan nevnes IMI CCI, BFE, Orion, Flowserve Valtek, Cameron, Flowserve Valbart, Velan ABV, Solent & Pratt, Center Tech, Icarus, Bettis, Elfab samt Pacson Valves, Breda Energia og Walther Präzision på sub-sea produkter.

Gjennom vårt tette samarbeid med våre leverandører som vi har betjent over en årrekke har vi også kunnet drive frem utviklingen av nye løsninger for en rekke industrier.

Vårt team av ansatte har lang erfaring og med egne avdelinger som er ansvarlig utelukkende for en del av en produksjonslinjen, er det ingen produkter som settes i produksjon hos Fedje Mekaniske før de har vært gjennom de innledende fasene av produktidé, utvikling, design, prototype og uttesting. Først da vil vårt team klargjøre de endelige tegningene og spesifikasjonene for produktet. Først når alle disse ledd er ferdigstilt, vil vi starte den fysiske produksjonen. Dette er en prosess vi har brukt over 40 år på å justere og forbedre og vi vet at vår detaljstyrte prosess sparer både oss og ikke minst våre kunder for betydelige kostnader og uventede forsinkelser. En oppdatert maskinpark som til enhver tid står klar til å ta imot nye prosjekter sikrer at vi alltid har en effektiv produksjon.

Vår platehall rommer blant annet en moderne laserbrenner. Maskinen gir stor nøyaktighet på brente deler, noe som gir en langt lavere ringvirkning senere i produksjonslinjen. Et lager med totalt fem høye lagringshyller gjør at maskinen i vår platehall kan kjøres ubemannet. Om krav til levering krever det kan vi kjøre produksjonen 24 timer i døgnet, kun avbrutt av nødvendig vedlikehold.

Fedje Mekaniske har som en av meget få mekaniske verksted i Norge valgt å beholde maskinavdelingen i bedriften. Dette gjør at vi ved Fedje Mekaniske stiller i en særstilling hva gjelder å kunne tilby våre kunder en komplett produksjonslinje fra A til Å. Ved vår maskinavdeling finner vi flere robotstyrte maskiner for dreiing, boring og fresing. Maskinene er svært nøyaktige og gir høy kvalitet på alle deler. Takket være betydelige investeringer de senere årene kan også maskinavdelingen ved Fedje Mekaniske kjøres ubemannet om produksjonen krever det. Egen maskinavdeling sikrer oss full kontroll over leveringstid og kvalitet.

Lakkeringshallen er siste stopp på produksjonslinjen hos Fedje Mekaniske, før delene gjøres klar til eventuell montering og utsendelse. For å unngå at lakken skal sprekke ved slag og bøyninger, blir alle redskape slyngrenset før lakkering. Slyngrensing er en grundig sandblåsingsmetode der små stålkuler slynges mot ståloverflaten i et lukket kammer. Slyngrensingen danner en ru overflate som gir ekstra godt feste for lakken.

Uansett hvilke behov du eller din bedrift har er Fedje Mekaniske riktig sted å starte. Fra vår designavdeling via utvikling, testing og produksjon, er vi din totalleverandør. Om vi ikke kan gjennomføre alle deler lokalt kan vi via vårt enorme nettverk sørge at du kommer i mål innenfor de avtalte rammene, både hva gjelder økonomi og leveringstidspunkt.