Maskinering er en prosess hvor man ved hjelp av ulike maskiner og løsninger former et råstoff som jern eller stål til en ønsket form og ofte med bestemte egenskaper. Ofte benyttes rene beskjæringsverktøy, som plasmakutter og brennebord, mens andre ganger benytter man seg av ulike metoder for fjerning av materiell, som ved bor og vals. I dag er prosessen kjent som subtraktive kontrollert fremstilling. Nøyaktig hva den “kontrollerte” delen av definisjonen innebærer, kan variere, men det betyr nesten alltid bruken av maskinverktøy i tillegg til bare kraftverktøy og håndverktøy.

Maskinering er fra gammelt av en produksjonen av ulike metallprodukter, men i dag omfavner faget langt mer og maskinering brukes også for å fremstille produkter av materialer som tre, plast, keramikk og kompositter. En person som spesialiserer seg på maskinering kalles en maskinist. Et rom eller en bygning der maskinering forekommer kalles et maskinverksted. Mye av dagens bearbeiding utføres av numerisk kontrollerte datamaskiner eller CNC maskiner. Dette er datamaskiner som brukes til å kontrollere bevegelse og drift av møller, dreiebenker og ulike brennebord.

Maskinering gjennom historien

Betydningen av begrepet maskinering har utviklet seg over de siste 150 årene etter som teknologien har avansert. I det 18. århundre betydde ordet “maskinist” simpelthen en person som bygger eller reparerer maskiner. Denne personens arbeid ble for det meste gjort for hånd, ved hjelp av prosesser som treskjæring og håndforing og håndforming av ulike metall. På den tiden ville smeder og mekanikere passe definisjonen av en maskinist. Av de fremste maskinistene på denne tiden var James Watt og John Wilkinson. Begge ekstremt betydningsfulle personer under den industrielle revolusjonen. Rundt midten av 1800-tallet, etter som nye prosesser og teknikker ble utviklet, tok man også i bruk langt flere ord for å forklare de ulike delene av maskinering. De “tradisjonelle” bearbeidingsprosessene som dreining, boring, fresing, broaching, saging, forming, planing, reaming og tapping var alle i bruk innen 1860. For å kunne utføre disse tradisjonelle prosessene benyttet mekanikere ulike bearbeidingsprosesser og maskinverktøy som dreiebenker, fresemaskiner eller borpresse. For å utføre det vi i dag kjenner som subtraktive kontrollert fremstilling, ble det benyttet skarpe håndholdte skjæreverktøy for å fjerne materiale og å oppnå ønsket geometri. Prosessen var meget tidkrevende og bare de aller dyktigste og mest erfarne maskinistene ble satt til jobben.

Ny teknologi

Siden utviklingen av ny teknologi som elektrisk utladet bearbeiding, elektrokjemisk bearbeiding, elektronstråle bearbeiding, fotokjemisk bearbeiding og ultralyd bearbeiding, ble uttrykket “konvensjonell bearbeiding” brukt for å skille de klassiske teknologiene fra de nyere. I dagens industri benytter man begrepet “maskinering uten kvalifisering” når man omtaler de tradisjonelle bearbeidingsprosessene.

Prosesser

I dag er maskinering delt inn i tre hovedprosesser; vending, boring og fresing. Alle har de sine underkategorier som inkluderer operasjoner som forming, planing, boring, broaching og kutting.

Vending er maskinering hvor man benytter et roterende skjæreverktøy som den primære metoden for å fjerne materialer fra arbeidsstykket. En vendebenk eller dreibenk er det viktigste verktøyet som brukes.

Fresing er maskinering hvor man bruker et roterende skjæreverktøy og arbeidsstykket man bearbeider føres til skjæreverktøyet og ikke omvendt. Prosessen brukes blant annet for å formtilpasse ulike arbeidsstykker av det materiale man bearbeider.

Boreoperasjoner er operasjoner der hull produseres eller raffineres ved å bringe en roterende kutter med skjærekanter i nedre ende i kontakt med arbeidsstykket. Boreoperasjoner gjøres hovedsakelig i borepresser, men noen ganger kan arbeidet utføres på dreiebenk eller mølle.

Maskinering har alltid hatt betydning for mennesket. Gjennom store deler av menneskets historie har maskinering i en eller annen form vært delaktig i vår utvikling. Alle oss som har glede av å ha dette som yrke kan skrive under på at uten maskinering stopper både Norge og resten av verden opp. Dette er vårt fag og vi er utrolig stolt av det.